Инфо ▷ Условия за Ползване

С ползването на този уебсайт и на услугите предлагани в него от „Вивал-Н” ЕООД, Вие признавате, приемате и се съгласявате, че ще бъдете обвързани от общите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.
„Вивал-Н” ЕООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

В момента обработваме условията ни за ползване, за да защитим максимално добре нашите клиенти и да направим преживяването ви в www.modalllab.com безпроблемно и приятно.
Новите ни условия за ползване ще бъдат публикувани на тази страница на 22.07.2017 г.
Благодарим за разбирането!